Danışmanlık Hizmetinize Mi İhtiyacınız Var ?

İşimizi Şansa Bırakmıyoruz

Global Tarımsal Danışmanlık  olarak  kendi geleceği ile çiftçilerinin geleceğinin aynı doğrultuda olduğunun bilinciyle, tarımsal üretimde çağı yakalamayı, ürün kalitesini geliştirmeye ve çiftçinin gelir düzeyi ile hayat standardını yükseltmeye yönelik tüm gelişmeleri uzman ziraat mühendisi kadrosu ile üreticinin ayağına getirmeyi hedefliyoruz.

Global Tarımsal DanışmanlıkProfesyonel Tarımsal Danışmanlık Hizmeti

Organik Tarım Nedir?

Faydaları Nedir ?

Faaliyet Alanı Nedir?

Tarımsal Danışmanlık Nedir ?

TARIMSAL DANIŞMANLIK : Tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak yürütülen hizmetlerdir.

AMACI ; Tarımsal yayım ve danışmanlığın amacı, tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesidir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’in Amacı; 8 Eylül 2006 tarih 26283 sayılı ‘Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik’ çerçevesinde TYDH faaliyetleri yürütülmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Üretim faktörlerini kullanarak tarımsal faaliyet yapan tarımsal işletmelere, yetki belgesine sahip bir tarımsal danışman tarafından; tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetler bütünüdür.

Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsamı; kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak; ilke ve kural belirleme, strateji ve program geliştirme, yönlendirme, özendirme, eğitim, sertifikalandırma, belgelendirme, görev ve sorumluluk tanımlama, izleme, değerlendirme, denetim ve yaptırım uygulama görevleriyle ilgili usul ve esasları, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların ticari faaliyetleri çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar

Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişilerdir

Yararlı Linkler

Tarım Ve Orman Bakanlığı


https://www.tarimorman.gov.tr/

Tarım Ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

https://www.tarimorman.gov.tr/EYYDB

ANTEP FISTIĞI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/afistik

İletişim

İletişim Detayları

 

Faks: 04823132696

İş Telefonu: 0482 313 26 96